Aktywna Tablica – projekt zatwierdzony przez Radę Ministrów

Program rządowy Aktywna Tablica został zatwierdzony przez Radę Ministrów!

Oznacza to, że każda szkoła podstawowa publiczna i niepubliczna w ciągu najbliższych trzech lat (na tyle jest rozpisany projekt) otrzyma 14 tys. zł dofinansowania na zakup nowoczesnych rozwiązań TIK.

Więcej informacji tutaj.