Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdują się dokumenty, które dotyczą programu Aktywna Tablica.

Pobierz wniosek

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna Tablica
(WERSJA 2018-2019)

Wniosek o udzielenie wsparcia dla Organu Prowadzącego

Pobierz pismo

Aktywna Tablica pismo do dyrektorów szkół podstawowych

Pismo do Organów Prowadzących szkoły podstawowe

Pismo do Wojewodów

Akty prawne

Treść uchwały – program Aktywna Tablica

Uchwała nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r.w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”.

Dziennik ustaw

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.