Harmonogram projektu „Aktywna Tablica”

Pkt. Zadanie Termin realizacji – edycja 2017 Termin realizacji – kolejne edycje
1 Złożenie wniosków o udział w Programie „Aktywna Tablica”. do dnia 31 sierpnia 2017 r. do dnia 15 kwietnia 2018/2019 r.
2 Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące. do dnia 15 września 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018/2019 r.
3 Kwalifikacja wniosków organów prowadzących szkoły przez wojewodów. do dnia 27 września 2017 r. do dnia 15 maja 2018/2019 r.
4 Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym. do dnia 30 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018/2019 r.
5 Wykorzystanie wsparcia finansowego przez organy prowadzące. do końca każdego roku budżetowego
6 Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące. do dnia 15 stycznia każdego roku budżetowego