Ogłoszenie wyników programu „Aktywna Tablica”

Zgodnie z zapowiedzią MEN 27 września 2017 ogłoszono listę szkół, które zostaną w bieżącym roku objęte wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”. Z listami można się zapoznać na stronach poszczególnych kuratoriów.
W województwie mazowieckim w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymało 245 organów prowadzących dla 600 szkół na ogólną kwotę 8.255.945 zł.
Lista szkół objętych dofinansowaniem w woj.mazowieckim:

Link do strony z wynikami dostępny tutaj