Ważne daty

do 15 kwietnia 2019

Termin składania wniosków przez szkoły do Organów Prowadzących.

do 30 kwietnia 2019 

Składanie wniosków przez Organy Prowadzące do Wojewodów.

15 maja 2019

Dzień, w którym kończy się kwalifikacja wniosków.

koniec czerwca 2019

Ostatnie przekazania środków finansowych do szkół.