Zostało 27 dni!

Jeszcze 27 dni maja Dyrektorzy szkół podstawowych na złożenie wniosku o dofinansowanie rozwiązań interaktywnych z rządowego programu Aktywna Tablica.

Dyrektorzy szkół publicznych składają wnioski do Wójta ew. Burmistrza, dyrektorowie szkół niepublicznych do Organu Prowadzącego.

Wniosek nie jest na szczęście skomplikowany.
Gdyby jednak były jakieś niejasności przy jego wypełnianiu prosimy o kontakt, chętnie pomożemy.